Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen.
In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst.
Wanneer je in de Lichtberg een shiatsu-, therapie- of coaching-traject aangaat, dan wel lessen of workshops volgt, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

 

AVG in de Lichtberg – de hoofdlijnen

De individuele behandelingspraktijk

  • In deze praktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  • Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
  • Je gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Je gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

 De lessen en workshops

  • In deze praktijk worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de communicatie en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  • Verder hetzelfde als bij de Individuele behandelingspraktijk.

Jij als betrokkene

  • Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Ook heb je recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Jij bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

 

AVG in de Lichtberg – nader uitgewerkt

Dit is in ontwikkeling. Volgt snel..

 

Agenda