Tarieven en vergoedingen

 

Shiatsu massage therapie                         90 minuten       € 80,-              Vergoeding mogelijk.

in overleg**                 45 minuten       € 55,-               Vergoeding mogelijk.

bij minimaal 8 afspraken van          90 minuten       € 75,-               Vergoeding mogelijk.

**Na de eerste twee behandelingen van 90 minuten is het mogelijk om, na overleg en afhankelijk van de klacht, verkorte consulten van 45 minuten af te spreken.

                                                                      Zie voor mogelijkheden tot vergoeding in de zorgwijzer

 

Sotai bewegingsleer                                    90 minuten       € 80,-

bij minimaal 8 afspraken van          90 minuten       € 75,-

 

Consult psychosociale therapie               90 minuten       € 80,-               Vergoeding mogelijk.

                                                                                     Zie voor mogelijkheden hiervoor in de zorgwijzer

Ondernemers

Voor ondernemers die een regulier consult willen, zijn bovengenoemde prijzen exclusief BTW

Voor ondernemers die een persoonlijk traject willen afspreken worden prijsafspraken in overleg gemaakt.

Facturen worden dan niet vergoed door de zorgverzekering, maar kunnen in je bedrijf worden opgenomen.

 

Workshops en wekelijkse lessen

De prijzen van workshops en lessen zijn divers. Deze prijzen staan vermeld bij de betreffende activiteit.

 

Vergoedingen

 

De vergoedingen zijn geregeld onder de Aanvullende Zorgverzekeringen.
Ik ben bij twee beroepsverenigingen ingeschreven, waardoor de vergoeding gedekt is.

  1. Ik ben als Natuurgeneeskundige, met specialisatie Shiatsu, ingeschreven bij de VNT (Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). VNT   licentie 03.017

Zoek op in je polis of kijk in de zorgwijzer in hoeverre jij recht hebt op vergoeding.

 

  1. Ik ben als Pychosociaal Therapeut aangesloten bij het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen).  NVPA   licentie 103924

Zoek op in je polis of kijk in de zorgwijzer in hoeverre jij recht hebt op vergoeding.

 

Klacht en Tuchtrecht

Ik ben wettelijk verplicht aangesloten bij een klachten en geschillencommissie. In geval je een klacht hebt over iets wend je je eerst tot mij.

Komen wij er niet uit, ook niet in overleg met de beroepsverenigingen VNT of NVPA, dan kun je je wenden tot het SCAG. Het SCAG is de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve zorg: www.scag.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda